Atzo, EBJAk baliorik gabe utzi zuen Batzordearen 2016/1250 Erabakia, pribatutasunaren ezkutuak Europar Batasunaren eta Estatu Batuen artean emandako babesa egokitzeari buruzkoa. Edo gauza bera: agur Privacy Shieldi, Portu Seguruko Akordioarekin egin zen bezala.

Erabaki garrantzitsu horren ondoren, ikusiko dugu zein izango den Batzordearen hurrengo mugimendua Estatu Batuetarako nazioarteko transferentziak bermatu ahal izateko

Privacy Shield

Epaia argitaratu ezean, epaimahaiak berak atzo argitaratu zuen prentsa-oharrean honako hau nabarmentzen da:
  • Datuak babesteko Europako araudia hirugarren herrialde batera merkataritza-helburuekin egindako datu pertsonalen transferentziei aplikatzekoa da, baita estatu hartzaileko agintariek (kasu honetan Estatu Batuak) Estatuaren segurtasun nazionalarekin, defentsarekin eta segurtasunarekin lotutako helburuak badituzte ere.
  • Transferentzia horiek kontuan hartu behar dituzten bermeek datuak babesteko klausula-ereduetan oinarritu behar dute, eta klausula horiek datuak babesteko Europako araudiaren pareko babes-maila izan behar dute.
  • Herrialde hartzaileak Europakoaren antzeko babes-maila duen ebaluatzeko, kontuan hartu behar dira Europan ezarritako datu-esportatzailearen eta hirugarren herrialdean ezarritako transferentziaren hartzailearen artean hitzartutako kontratu-estipulazioak. Era berean, kontuan hartu behar da transferentzia jasotzen duen herrialdeko agintariek datu horiek eskuratzeko aukera duten (segurtasun nazionalagatik, adibidez).
  • Europako agintariak transferentzia bat debekatzera behartuta daude, baldin eta uste badute datuak babesteko ereduzko klausulak ez direla errespetatzen edo ezin direla errespetatu herrialde hartzailean, eta transferitutako datuen babesa ezin dela errespetatu.
  • Privacy Shield onartu zuen Batzordearen erabakiak segurtasun nazionalari, interes publikoari eta AEBetako legea betetzeari buruzko eskakizunen nagusitasuna aitortzen du, eta Estatu Batuetara transferitzen diren datu pertsonalak dituzten pertsonen oinarrizko eskubideetan esku hartzeko aukera ematen du. Esku-sartze horrek mugak jartzen dizkie interesdunen eskubideei; izan ere, Estatu Batuetako barne-araudiak aukera ematen du Estatu Batuetako agintariek Batasunetik transferitutako datuak eskuratzeko eta erabiltzeko, eta Europako araudian ez dago eskakizun baliokide proportzionalik.
  • Era berean, EBJAk uste du agintari estatubatuarrek datuak babesteko araudia errespetatzeko konpromisoa hartzen badute ere, interesdunek ez dutela beren eskubideak haien aurrean eskatzeko mekanismorik. Hau da, interesdunei ez zaie helegite-biderik ematen datuak babesteko Europako araudiak eskatzen dituen bermeen antzekoak eskaintzen dituen organo baten aurrean.

Erabaki garrantzitsu horren ondoren, ikusiko dugu zein izango den Batzordearen hurrengo mugimendua Estatu Batuetarako nazioarteko transferentziak abalatu ahal izateko, baina, EBJAren epai honetan ikusten denez, kontuan hartu beharko da hartzen diren neurriek Europako araudiaren antzeko mekanismoak izan behar dituztela eta ez dituztela inola ere AEBetako araudiak mugatzen. A priori, lan zaila dirudi.