Suposatzen dut, operadore juridiko gehienak bezala, pandemia honetan goizero altxatu garela BOEa berriz irakurriz, egoera berezi honetan giza jardueraren legezkotasunari buruz dugun ezagutza berrantolatzeko. Egitateek, egia esan, araudia premiazkoa izatera behartu dute, eta hori ez da inoiz bateragarria izan gure legezko kontzepzioa ondo egituratuta sostengatuko duen arkitektura juridiko sendo bat eraikitzearekin, erredundantziak, kontraesanak, hutsuneak eta zehaztugabetasunak saihestuz; izan ere, horiek gertatzen badira, legelariak iparrorratzik gabe geratzen gara, eta herritarrak norabiderik gabe.

21/2020 Errege Lege Dekretuaren 27. artikuluan jasotako datu pertsonalen babesari dagokionez, nolabaiteko desadostasuna adierazi behar dut hura idazteagatik. Irakurlea datuen babesari dagokionez profanoa bada, badirudi testuak hizpide duguna bezalako gai delikatua arautzeko behar den solemnitatea eskaintzen duela, baina gure “kirolaren” arauak pixka bat ezagutzen baditu, irakurtzeak antzara-jokoaren garezurraren laukian erori izanaren sentsazioa utziko dio: itzul zaitez abiapuntura.

Boletín Oficial del Estado
21/2020 Errege Lege Dekretua

Era ez hain prosaikoan, testuak lau ideia azaltzen ditu, artikuluaren beraren arabera:

1. Errege lege-dekretu hau garatu eta aplikatzearen ondorioz egiten den informazio pertsonalaren tratamendua datuak babesteko araudiaren arabera egingo da. Errege lege-dekretu horrek ez du indargabetu Europako erregelamendu bat, baina, gainera, tratamendu horiek DLOren epidemiologia- eta osasun-arloan ezarritakoan oinarritzen dira: hau da, ostalaritzaren, garraioaren, irakaskuntza-zerbitzuen, gizarte-zerbitzuen, kulturaren, aisialdiaren eta lehiakortasunaren arloko jarduera arautzen ari da, eta tratamendurako eskumendun bakarrak Osasun Zerbitzu Publikoak dira?

2.- Jarraipena eta zaintza epidemiologikoaren helburuak zehazten du tratamendua, hau da, osasun-erakundea ez diren erakundeek ezin dituzte tratatu langileen, langileen edo azpikontratatuen datuak, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak arriskuen prebentzioari buruz adierazi duen bezala?

3.- Aurreko galderei erantzunez, badirudi autonomia-erkidegoak, Ceuta eta Melilla hiriak eta Osasun Ministerioa direla erantzule bakarrak. Datu horiek ezin dituzte tratatu toki-erakundeek, aldundiek edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuek; izan ere, hala eginez gero, ezingo lukete tratamenduaren arduradun gisa tratatu.

4.- Azkenik, datuak beste herrialde batzuekin trukatu ahal izango dira, araugintzarako gaikuntza dagoelako, eta, halakorik badago, ez da beharrezkoa lege baten bidez handitzea edo berrestea, ez baitakigu oinarri juridikoa Errege Lege Dekretu honetan edo nazioarteko araudian dagoen.

Hilabete desentsiboak bizi behar ditugu, non egitate eta interpretazio baimenduek beren lekuan jarri beharko duten zuzenbidea

Laburbilduz, berriz ere zailago egiten digute datuak babesteko metodologia ulertzea; izan ere, 3. puntuan adierazitako agintaritza ez den beste inork ezin ditu COVIDeko datuak tratatu, eta, beraz, badirudi kontrol-agintaritzak datu horiek baldintzekin tratatzen uztetik sartu ziren dinamikaren arabera, datuak desagertu egin direla edo, hobeto esanda, hasieran adierazi genuen bezala, hilabete desaprentsiboak bizi ditugula. Baimendutako egitateek eta interpretazioek